Funkční trénink (Move it)

Funkční trénnk (Move it systém)  je kruhový trénink s myšlenkou, který cvičence posune dál. Využívá principů kruhového tréninku a snaží se napodobit pohyby, které člověk běžně používá v každodenním životě.

„Move it“ ve volném překladu znamená „rozhýbej to“ a tím se myslí nejen rozhýbání Vašeho těla, ale i předmětu, který potřebujete v běžném životě přemístit a v hodinách je nahrazený cvičebním náčiním.

Funkční trénink (Move it system) je vytvořen proto, aby byl účinný i v běžném životě. Díky izolovanému cvičení v posilovně na strojích se možná přitáhnete stokrát na hrazdě, ale díky funkčnímu tréninku se naučíte správnou techniku dřepu, kterou využijete při vstávání a sedání na židli každý den, techniku správného zvednutí předmětu tak, aby Vám tento pohyb neničil záda, která Vás díky tomu nebodou bolet a mnoho dalších. Díky takové průpravě vám nikdy nebude hrozit, že si při běžných denních činnostech přivodíte nějaké zranění a budete během dne fungovat mnohem lépe a efektivněji.

Fuknkční trénink Move It může mít více podob. Kromě klasického Move It, kde se nacvičují pohyby, které využijete i v životě, dále existuje Move It Power, který pomocí pomůcek a váhy vlastného těla zvyšuje hlavně sílu a zpevnění celého těla, Move It Dynamic, který se cvičí ve větším tempu a je zaměřen na redukci hmotnosti, Move It Balance, který procvičí hlavně rovnováhu a core, který je centrem iniciace všech pohybů a poslední Move It Kids, který je sestavován pro děti a rozvíjí jejich základní pohybové schopnosti. Tyto podoby se samozřejmě dají kombinovat a přispůsobovat požadavkům jednotlivce při individuálních trénincích nebo celé skupiny při skupinových lekcích.

Při tréninku cvičenec prochází různě zaměřenými zónami, které jsou vždy specificky zaměřené na rozvoj určité dovednosti. Mezi tyto zóny patří silová zóna, zóna pro rychlost, frekvenci a vytrvalost, reakční zóna, TRX zóna, boxovací zóna, zóna s rotačními pomůckami a zóna s balančními pomůckami.

Trénink probíhá v kruhovém stylu a na stanovištích se využívá mnoho druhů náčiní, z nichž velká část má charakter balančních pomůcek. Mezi tyto pomůcky patří například TRX, Rip trainer, frekvenční žebřík, kettlebelly, bosu, balanční podložky, činky, medicinbaly, overbally, gumičky sandbagy, aquabagya mnoho dalších. Nechybí však ani cviky bez pomůcek využívající vlastní váhu těla. Zásobník cviků je opět velice rozmanitý, takže se tréninky stále obměňují a nedochází tak k monotónosti a nudnosti pravidelných lekcí.

Cvičení jsou velice rozmanitá a komplexní a zapojují veškeré svaly těla. Nechybí prvky ze skupiny dřepů, výpadů, tlaků, přítahů (tahů), předklonů, běžných lokomočních pohybů, fight a smash pohybů ani rotačních pohybů. Velký důraz se klade na zapojení středu těla, tzv. core (propojení s core tréninky). Prioritou cviků není rychlost nebo maximální počet opakování, ale technicka správného provedení daného pohybu. Cvičí se plynule a rytmicky, části se cvičí v návaznosti a dochází k uvědomění celého těla, nejen procvičované části.

Komplexnost cvičení umožňuje zapojení těla ve všech třech rovinách pohybů (nahoru / dolů + vpřed / vzad + rotace) a tím využití maximálního počtu svalů, které se využívají při každodenních pohybech.

Tréninky jsou vhodné jak pro muže, tak pro ženy, pro každý věk a tělesnou kondici a jak pro začátečníky z nesportovní sféry, tak pro vrcholové sportovce a to proto, že cvičení mají mnoho obtížnostních úrovní a dají se variabilně přispůsobit dle potřeb daného cvičence.

Tréninková jednotka má několik částí. První část je zahřátí a připravení těla k tréninku. To probíhá formou rozběhání nebo lehkou pohybovou hrou na kterou navazuje klasická rozcvička, při které se protáhnou svaly a zmobilizují klouby, aby se mohly správně zapojovat v pohybu a nedocházelo ke zraněním. Tato část trvá 10 – 15 minut. Druhou částí je ukázka a nácvik cviků, které se budou vyskytovat v tréninku. Tato část je zde proto, aby si všichni účastníci vyzkoušeli nová cvičení, lektor je mohl opravit a nedocházelo pak ke zbytečným chybám v tréninku samotném, které by vedly ke snížení účinnosti daného cvičení. Cvičenci si také v tomto bloku uvědomí proč dané cvičení dělají, co jím posilují a k čemu jim to bude do praxe dobré. Tato část trvá zhruba 10 minut. Třetí částí je samotný funkční trénink, který probíhá formou kruhového tréninku na jednotlivých stanovištích po dobu zhruba 30 minut. Poslední částí je uklidnění organismu po cvičení a závěr tréninku, ve kterém se uplatní hlavně strečinková cvičení, která protáhnou skrácené svaly a nastartují jejich regeneraci. Tato poslední část je dlouhá 5 – 10 minut.

 

 Cíle funkčního tréninku

 • nárůst kondice
 • redukce hmotnosti (spalování tuků)
 • zpevnění těla
 • zlepšení celkové síly
 • zlepšení vytrvalosti
 • zlepšení rovnováhy
 • zlepšení koordinace a obratnosti
 • zapojení co největšiho počtu fasciálních řetězců a coru
 • zlepšení souhry jednotlivých tělních segmentů
 • zlepšení flexibility
 • zlepšení ekonomičnosti, úspornosti a funkčnosti běžných pohybů – menší ůnava v běžném životě
 • prevence zranění v běžném životě
 • kompenzace svalových dysbylancí a dysfunkcí

 

Výhody funkčního tréninku

 • výsledky jsou použitelné a lehce aplikovatelné do běžného života
 • procvičí maximum svalových skupin používaných v každodenních pohybech
 • díky velké variabilitě a možnosti zlehčení a stížení cviků je vhodný opravdu pro každého (běžní lidé, vrcholoví sportovci i armádní jednotky)
 • je zaměřen na komplexní rozvoj těla, ne na jednostranné a izolované pohyby – tělo je celek, v praxi nikdy nepracuje izolovaně
 • zapojuje celé tělo, všechny přirozené pohybové vzorce
 • procvičí svalové skupiny komplexně ve všech 3 rovinách pohybu (3D pohyb) narozdíl od posilovacích strojů, které je procvičují izolovaně (v praxi nepoužitelně – izolovaný cvik procvičí sval, ale ne pohyb samotný)
 • díky komplexnosti cvičení nehrozí vznik svalových dysbalancí
 • snaží se udržet veškeré běžné pohyby v maximálním rozsahu, což je pro lidský organismus prospěšné a přirozené