Tricking a Freestyle karate

Tricking je mix různých bojových uměni (Taekwon-do, wusku, karate, capoiera) s přidanou akrobacií a gymnastickými prvky. Je to bezkontaktní sport.

Základy tohoto sportu byly položeny v 80. letech na turnajích v karate, kde se začalo soutěžit v sestavách na hudbu (ve formách).

Dnešní podoba trickingu pochází z 90. let, kdy se v sestavách začala objevovat akrobacie a gymnastické prvky.

Tricking můžete dělat nejen pro dosažení sportovních výkonů, ale i jen sami pro sebe, pro potěšení z pohybu, pro radost ze setkání se stejně naladěnými lidmi (pořádají se státní i mezistátní trickingové campy), pro udržení si vlastní tělesné kondice a celkové pohody. Je na každém, co si z trickingu vybere a odnese.

 Freestyle karate neboli americké karate, americký kickbox či freestyle je moderní bojový sport kombinující v sobě prvky karate, teakwonda, wu-šu a jiných tradičních bojových umění s přidanými akrobatickými prvky a je závodní formou trickingu.

Závodí se v klasických soutěžích v podobě různých druhů sestav (forem) na hudbu – se zbraní (kama, nunchaky, bo…), beze zbraně, tradičních a volných. U sestav na hudbu se posuzuje jak technické provedení jednotlivých pohybů, tak sladění s hudbou, koncentrace závodníka a další složky výkonu. K těmto soutěžím také patří sparring (semikontaktní zápas). Závodí jak jednotlivci, tak celé týmy. Věková hranice soutěžících není omezena.